Privacyverklaring

StromendPaard bewaart geen gegevens.
Een telefoonnummer of e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact.